Historia Zakładów Azotowych

 

 

1994 r. Przystąpienie do Programu "Responsible Care".

1997 r. Otrzymanie Certyfikatu SZJ wg normy ISO 9002: 1994.

2002 r. Otrzymanie Certyfikatu SZŚ wg normy ISO 14001. Jubileusz 75-lecia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. Wpisanie Firmy w rządowy Program Restrukturyzacji, Konsolidacji rynkowej i produktowej i Prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej.

2002/2003 r. Wpisanie Firmy w rządowy Program Restrukturyzacji, Konsolidacji rynkowej i produktowej i Prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej (2002 rok). Głęboka restrukturyzacja Firmy: organizacyjna, finansowa, produktowa, majątkowa, zatrudnieniowa. Przyznanie przez Det Norsce Veritas Certyfikatu SZŚ wg normy ISO 14001 (2002 r.). Jubileusz 75-lecia Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

2003 r. Modernizacje i intensyfikacje w biznesie rdzeniowym: kaprolaktam, tworzywa, nawozy. Zawarcie układu z wierzycielami. Prywatyzacja spółek-córek. Kontrakt na eksport technologii polioksymetylenu z chińskim partnerem. Przyjęcie jednolitej "Polityki Zarządzania" integrującej zarządzanie środowiskowe, jakością i bezpieczeństwem. Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Wdrażanie nowoczesnej organizacji pracy (pięciobrygadowego systemu). Wprowadzenie systemu motywacji jako elementu kompleksowego zarządzania personelem. Udział w realizacji porozumienia o współpracy przy niszczeniu broni chemicznej pomiędzy stroną polską a rosyjską (partnerem- Jednostka Ratownictwa Chemicznego). Badanie opinii pracowników - ankieta. nt. Firmy i działań w niej prowadzonych.

2004 r. Rząd przyjął zaktualizowaną strategię dla sektora WSCh - ZAT S.A. prywatyzowane ścieżką indywidualną, inwestor branżowy wyłoniony na drodze zaproszenia do rokowań. Rekordowe w historii Firmy wyniki będące wypadkową: skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji i korzystnej sytuacji rynkowej. Osiągnięto rekordowe wielkości produkcji i sprzedaży w biznesie rdzeniowym. Przeprowadzono intensyfikacje i modernizacje w domenie Firmy, poprawiono efektywności infrastruktury. Poszerzono ofertę o m.in. nowe odmiany tworzyw konstrukcyjnych. Realizacja kontraktów na eksport technologii polioksymetylenu z chińskimi partnerami. Wdrażanie BSC. Wprowadzenie systemu ocen pracowniczych jako elementu kompleksowego zarządzania personelem. 10 lat realizacji Programu Odpowiedzialność i Troska. Główne nagrody i wyróżnienia: Grand Prix Prochemia 2004 za Tarnamid Antystatyczny i Elektroprzewodzący. Nagroda I stopnia Naczelnej Organizacji Technicznej za nowy proces utleniania cykloheksanu. Nagroda Targów Plastpol za tworzywo konstrukcyjne - poliamid.