Historia Szkoły

 
 

Jubileusz 60 – lecia ZST stał się okazja do podjęcia prac związanych z utworzeniem sali pamięci elektrotechnicznej. Prezydent Ignacy Mościcki prof. Elektrotechniki stanowi dla nauczycieli ZST inspiracje do gromadzenia i prezentowania naszym uczniom przyrządów i urządzeń elektrycznych z przełomu wieku XIX i XX. Niektóre z tych przyrządów są w znakomitym stanie technicznymi podejmujemy starania kontaktowe z firmami i ich producentami. Wpisy gości jubileuszowych do naszej księgi pamięci ( J.M. Profesor Dr hab. Inż. Antoni Cieśla ) utwierdzają nas w przekonaniu że pomysł tworzenia takich zbiorów bardzo słuszny a Patron patrzy z portretu z zadowoleniem.