Historia Zakładów Azotowych

 
 

1927 r. Z inicjatywy prezydenta RP Ignacego Mościckiego powstaje Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Tarnowie. Rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych.

1929 r. Ukończenie budowy Fabryki, rozruch technologiczny instalacji.

1930 r. Uroczyste otwarcie Fabryki z udziałem władz państwowych - prezydenta RP Ignacego Mościckiego i premiera Kazimierza Bartla.

1931 r. Eugeniusz Kwiatkowski zostaje dyrektorem naczelnym Fabryki.

1933 r. Połączenie PFZA w Mościcach i PFZA w Chorzowie, pod nazwą Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Mościcach i Chorzowie.

II wojna światowa Fabryka nosi nazwę "Stickstoffwerke Moscice" i podobnie jak przed wojną produkowane są w niej nawozy azotowe, produkty chlorowe i inne wyroby chemiczne.

1948 r. Po odzyskaniu, odtworzeniu i montażu przez polskich specjalistów aparatów i sprężarek następuje ponowne uruchomienie produkcji.

lata 50. Realizacja 6 - letniego planu gospodarczego. Rozpoczęcie produkcji kaprolaktamu - surowca do produkcji włókien sztucznych oraz tworzyw sztucznych, modernizacja i intensyfikacja produkcji kaprolaktamu.

lata 60. Powstają Wytwórnie" Tarnowa II" - acetylen z gazu ziemnego i karbidu, chlorownia, akrylonitryl, krzem krystaliczny, CW i PCW, rozbudowa elektrociepłowni.

lata 70. Modernizacja Przedsiębiorstwa. Rozbudowa nawozów, energetyki i obiektów socjalnych. Uruchomienie V rozkładni metanu - bazy surowcowej do produkcji amoniaku, uruchomienie produkcji cykloheksanonu z benzenu i cykloheksanonu z fenolu metodą jednostopniową, intensyfikacja i modernizacja instalacji syntezy i oczyszczania kaprolaktamu. ZAT S.A. stają się jednym z największych polskich producentów nawozów sztucznych, kaprolaktamu, Tarnamidu®, polichlorku winylu, akrylonitrylu, Tarflenu® oraz chloropochodnych metanu.

lata 80. Rozbudowa szeregu wytwórni, w tym kaprolaktamu.

1991 r. Przekształcenie Firmy w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa.

lata 90. Uruchomienie instalacji Tarnoformu®, rozwinięcie przetwórstwa Tarwinylu®. Uruchomienie produkcji poliamidów wg nowoczesnej technologii, budowa nowej wytwórni kwasu azotowego technicznego i kwasu azotowego stężonego. Dostosowanie instalacji do wymogów prawa ekologicznego. Początek wydzielania Spółek - córek.