Historia Mościc

 

 

Kiedy zakończyły się pertraktacje dotyczące zakupu terenu pod budowę, Warszawskie Biuro Budowy P.F.Z.A oddelegowało w dniu 5 maja 1927 roku pierwszych specjalistów z Zespołu Inżynierskiego do Tarnowa. Ich zadaniem było stworzenie możliwości do rozpoczęcia frontu robót budowlano-montażowych. Pierwsze prace na terenie fabryki rozpoczęto w maju 1927 roku. Wykonywano roboty związane z budową dróg bitych oraz torów kolejowych. W dniu 18 czerwca rozpoczęto roboty przy wspomnianym osiedlu fabrycznym.. W dniu 2 sierpnia nastąpiło otwarcie bocznicy kolejowej. W 1928 wykonano następujące prace: 28 lutego - budowa hal produkcyjnych, 31 marca - wykopy pod fundamenty kominów elektrowni, 15 kwietnia - budowa ujęcia wody dla potrzeb fabryki, 17 - września budowa elektrowni. Dla ułatwienia transportu materiałów budowlanych na teren fabryki wybudowano kolej wąskotorową. Pod koniec 1928 roku Dyrekcja Budowy P.F.Z.A przenosi się z Warszawy do Mościc. Równolegle z budową budynków fabrycznych prowadzona była budowa obiektów uzupełniających i pomocniczych takich jak: elektrownia, warsztat mechaniczny, laboratorium, instalacje wodne, ściekowe i kanalizacyjne. Wydział Elektryczny P.F.Z.A, a w tym oddział Elektrowni, osiągały znakomite wyniki w produkcji i przesyłaniu energii elektrycznej. Elektrownia uzyskiwała większe ilości energii elektrycznej niż zapotrzebowanie fabryki. Było to już planowane przy budowie elektrownii, z założeniem, że nadwyżki energii przeznaczone będą na sprzedaż i przyczynią się do elektryfikacji okręgu Tarnowskiego. Od 1931 roku elektrownia mościcka dostarczała częściowo energię elektryczną dla miasta Tarnowa. W dniu 24 lutego 1934 roku, P.F.Z.A w Mościcach uzyskała Uprawnienia Rządowe, które dawały prawo wytwarzania i rozdzielania energii elektrycznej w celu jej zbytu. Wzrastający zakres elektryfikacji regionu Małopolski Środkowej i Zachodniej spowodował między innymi, że dyrekcja P.F.Z.A w Mościcach postanowiła powołać z dniem 22 lipca 1937 roku nową jednostkę organizacyjną: Okręgowy Zakład Energetyczny Tarnów Spółka Akcyjna z siedzibą w Mościcach. W latach okupacji niemieckiej O.Z.E.T pracował pod nadzorem niemieckiego dyrektora - powiernika. W 1942 roku dyrekcja O.Z.E.T przeniosła się z Mościc do Tarnowa, zajmując budynek przy ulicy Nowy Świat 3. Opuszczone przez nią pomieszczenia wykorzystane zostały na powiększenie Szkoły Zakładowej przy F.Z.A w Mościcach.