Rodowód

 

 

Ignacy Mościcki urodził się l grudnia 1867 roku w Mierzanowie, w powiecie ciechanowskim w rodzinie Faustyna i Stefanii z Bojanowskich. Ojciec jego wywodził się ze starego rodu szlacheckiego herbu Ślepowron, którego historia sięga jeszcze XIV wieku. W domu Mościckich panowała podniosła, patriotyczna atmosfera. Ignacy często bywał w Klicach, gdzie żył jeszcze jego dziad Walenty uczestnik powstania listopadowego. Również ojciec i dwaj stryjowie, Jan i Kazimierz, brali udział w walkach o wolność ojczyzny jako uczestnicy powstania styczniowego.