Opinie i sądy o I. Mościckim

 

 

W każdej chwili życia, w każdym sukcesie zapisywał On zawsze i wszystko na rachunek swej zdecydowanej polskości.

Podziwiając wyniki trzydziestoletniej pracy naukowej, badawczej i wynalazczej Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego stwierdzić możemy, że posiada On te wszystkie właściwości umysłu, którego uczyniły wybitnym uczonym, subtelnym badaczem oraz wynalazcą o światowe j sławie.

E. Kwiatkowski

Postać Ignacego Mościckiego, człowieka o wielkim celu życia i o twórczej niecierpliwości urzeczywistniania zamiarów, będzie rosła w miarę płynącego czasu.

L Suchawiak

Od pierwszego spotkania każdy pozostawał pod urokiem Jego spojrzenia, tak jasnego, pełnego energii i dobroci, a gdy się Go bliżej poznało, odczuwało się, że treść Jego życia stanowią dwa ideały: kult dla nauki i bezgraniczna miłość Ojczyzny. Wszystkie własne pomysły, patenty i ulepszenia oddawał bezinteresownie na rzecz Państwa.

J. Modzelewski

Czystość i szlachetność charakteru, wzniosłość umysłu, bogactwo i wszechstronność wiedzy, wykwintność kultury, nie zrównany takt i umiar, dobroć i łagodność w zachowaniu, a wreszcie hart i niezłomność przekonań oto bezcenne zalety, które zdobyły Prezydentowi Mościckiemu nie tylko powszechne uznanie i zaufanie, ale także rzetelnie zasłużoną cześć i miłość. Uczony światowej sławy, znany daleko poza granicami swej Ojczyzny ze znakomitych prac naukowych i wynalazków; entuzjastyczny miłośnik swego kraju, pragnący dlań najświetniejszej przyszłości; troskliwy i zapobiegliwy gospodarz Państwa, które chciałby widzieć na szczytach potęgi i wielkości, przy tym człowiek o charakterze nieskazitelnym i jak łza czystym, umyśle niepospolitym Prezydent Mościcki, demokrata w najistotniejszym tego wyrazu pojęciu jest jakby urzeczywistnieniem idealnego postulatu filozofów starożytnych, którzy marzyli o tym, aby na czele państw stali wielcy myśliciele i uczeni. Stał się on wzorem i przykładem, jak Ojczyźnie służyć i jak dla niej pracować należy, aby świetną i trwałą przyszłość, a jego nazwisko, opromienione od dawna aureolą sławy uczonego stało się symbolem najidealniejszej osobistości, powołanej do reprezentowania Majestatu Odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Człowiek o takich walorach ducha, serca i charakteru, stanąwszy z woli narodu na czele Państwa, uczynił i czyni wszystko, aby godnie odpowiedzieć ciężkiemu i trudnemu zadaniu, jakie na jego barki włożono.

H. Cepnik