Posłowie

 

 

Broszura niniejsza powstała w związku z nadaniem Zespołowi Szkół Technicznych w Tarnowie imienia Ignacego Mościckiego. Postawa, dzieje życia i dorobek tego wybitnego uczonego i męża stanu sprawiły, że spośród wielu propozycji i kandydatur, właśnie on został wybrany na patrona naszej szkoły. Fakt ten zobligował nas do przybliżenia jego sylwetki, przypomnienia zasług na polu nauki i polityki, a także wykazania, że wybór, którego dokonaliśmy, był ze wszech miar słuszny. I. Mościcki bowiem, jak dowodzi zaprezentowana biografia, może być wzorem dla współczesnej młodzieży. Podziw i uznanie budzą, jego ogromna wiedza, siła charakteru, szlachetność, skromność, umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji, a przede wszystkim szczery patriotyzm i oddanie ojczyźnie. Trzeba też podkreślić, iż to właśnie I. Mościcki był inicjatorem i pierwszym budowniczym Zakładów Azotowych, z którymi nasza szkoła była przez wiele lat mocno związana. Trudności z dotarciem do oryginalnych materiałów źródłowych sprawiły, że oparliśmy się w naszej pracy głównie na dostępnych publikacjach. Szczególnie cennymi okazały się dla nas następujące pozycje:
 

1.Cepnik H.: Ignacy Mościcki. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Kaczmarek Z.: Trzej prezydenci II Rzeczypospolitej.
3.Kwiatkowski E.: W takim żyliśmy świecie.
4.Mościcki I.: Autobiografia.
5.Nowinowski: Prezydent Ignacy Mościcki.

 

Na podstawie materiałów dostępnych w broszurce "Ignacy Mościcki życie i dzieło" wydanego z okazji nadania szkole imienia, autorstwa Marii Baczyńskiej Żurek oraz Jana Nowika.