Mościce

 

 

Stwierdził również, ze zdumieniem, że witają się oni z majstrami przez podanie ręki. Nie wiedział, że ci młodzi ludzie to uczniowie I. Mościckiego, najmilszy plon jego życia „ Z jego szkoły wynieśli nie tylko umiejętności fachowe, ale od niego nauczyli się też nie ustępować przed trudnościami, od niego nauczyli się odnosić do towarzyszy pracy, jak żołnierz odnosi się do towarzysza broni". Naukowa kariera Mościckiego zakończyła się praktycznie w roku 1926. Posiadał wówczas liczne doktoraty honorowe, szczycił się członkostwem Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Miał na swoim koncie 49patentów i ponad 60publikacji. Był odznaczony przez prezydenta S. Wojciechowskiego, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Polonia Restituta Przez następne lata prezydentury nie zdołał już pomnożyć tego dorobku, praca w laboratorium służyła bardziej rozrywce i była raczej odskocznią od spraw wielkiej polityki.