Opinie i sądy o I. Mościckim

 

 

Mościcki był uosobieniem wiedzy rozległej i ścisłej, człowiekiem nad wyraz prostolinijnym i uczynnym, pogodnym i skromnym, pozbawionym wszelkich znamion egocentryzmu, nie był chciwy ani władzy, ani formalnego dostojeństwa, ani popularności; toteż objęcie urzędu prezydenta było dla niego w istocie rzeczy ciężką ofiarą i poświęceniem wszystkiego, czym żył dotychczas, otoczony atmosferą powszechnej życzliwości, głębokiego szacunku i prawdziwego uznania dla jego osiągnięć.

E. Kwiatkowski

Umarł z dala od kraju, o którego wolność i suwerenność walczył w ruchu niepodległościowym. Był wielkim patriotą. Odrodzonej po latach niewoli Polsce służył wiernie jako riy i mąż stanu, współbudując gospodarkę państwa, tworząc jego naukowy i kulturalny rozwój, liając polityczny byt.

L. Wałęsa