SZKOŁA Z TRADYCJĄ

 
 

"Rzeczpospolita wita Cię obywatelu i życzy Ci abyś całe swe życie miał opromienione słońcem szczęścia i powodzenia. Pamiętaj, że przyszłość Twoja zależy od Twojej pracy, sumienności i przezorności a blaskiem życia Twego będzie świadomość pełnienia obowiązków względem rodziny i państwa”.

 
   
   

 
     
     
     
 

Konkurs - Szansa

Szkoła z Tradycją

Prezentacja Zespołu Szkół Technicznych

"Rozbudzenia więzi emocjonalnych młodzieży z przeszłością szkoły,
z historią Mościc i z patronem Prezydentem Ignacym Mościckim".

 

Formularz zgłoszeniowy